رفتن به محتوای اصلی

شرکت هدایت ماهان راد

نیمدانه

نیمدانه

بعضی از دانه های برنج در دستگاه های برزگ در حین عملیات سفید شدن ضخامت خود را از دست داده و میشکنند. این دانه های شکسته شده از طریق الک جدا شده و کیسه می شود. از نظر طعم و بو برنج نیم دانه فرقی با برنج اصلی خود که از آن به دست آمده ندارند، یعنی اگر نیم دانه از برنج مرغوبی بوده جز ظاهر تمامی خواص برنج مرغوب و درجه یک را خواهد داشت ، با این تفاوت که قیمت برنج نیمه دانه کمتر می باشد. از برنج نیم دانه میتوان در غذاها و انواع دسرها و سوپ ها استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

برگشت به بالا